Příspěvky

Náš spolek Klubíčko Zdiby je nezisková organizace, která své aktivity uskutečňuje z příspěvků a darů.

Rada spolku odsouhlasila příspěvky na  v takové výši, aby se pokryly náklady spojené s výukou.

 

Příspěvky do Klubu Klubíčko na rok 2017/2018

 
Výuka začíná běžně v 8:00 h ( dřívejší příchod možný po předchozí domluvě v 7.40)

 


 

počet dní/ týden 


 

 

 7:30 - 12:30


 

 

 7:30 - 15:00


 

 

 7:30 - 17:00


 

 

3 dny


 

 

6 000 Kč


 

 

7 000 Kč


 

 

7 500 Kč


 

 

4 dny


 

 

6 500 Kč


 

 

7 500 Kč


 

 

8 500 Kč


 

 

5 dní


 

 

7 200 Kč


 

 

8 500 Kč

 


 


 

9 500  Kč

 

 

Docházka do Mini Klubu pro děti mladší 3 let je možná od 8 do 17:00 h. 

Výše příspěvku viz výše .

Výjimečně je možná docházka u malinkých dětí na 2 dopoledne/ týdně za příspěvek 4500 Kč nebo 2 celé dny za 6000 Kč/ měsíc.

 

 

Montessori  dílničky pro rodiče s dětmi ..  ( 13 x 60 min) ....1950 Kč ( tj. 150 Kč / 60 min)

 

Roční členský příspěvek  ......................     500 Kč

 

Kalkulaci nákladů rádi na požádání ukážeme (pouze našim členům).