Montessori dílničky - otázky a odpovědi

Co jsou Montessori dílničky?

Je to "kroužek" pro děti a jejich rodiče, kteří chtějí poznat Montessori metodu a naučit se jak s dětmi pracovat třeba i doma.

Pro koho jsou dílničky určeny?

Dílničky jsou určeny pro děti od 1 roku do cca 3 let. Montessori metoda je vhodná samozřejmě také pro děti od 3 do 6 let a děti školního věku, ale pro ty dílničky v současné době neorganizujeme. Děti od cca 3 let mohou navštěvovat KLUB KLUBÍČKO bez rodiče.

Kdy začít na dílničky chodit?

Montessori metoda je propracovaný systém výuky. Je rozdělena podle věku dítěte na 3  ( i více) etap podle věku dítěte. 1. etapa 0-3 roky, 2. etapa 3-6 let, 3.etapa děti školního věku. V zahraničí existují také střední Montessori školy.

Takže jednoduchá odpověď zní: co nejdříve, ideálně od 1 roku ( ale v domácím prostředí je vhodné začít od narození)

Proč Montessori?

Montessori metoda je pedagogická metoda s propracovaným systémem výuky. Všude ve světě je považována za nejvhodnější metodu výuky dětí předškolního věku. Existují tisíce školek a škol po celém světě, protože tato metoda se osvědčila jako nejlepší metoda pro rozvoj mentálních, motorických a sociálních dovedností dětí.

Mezi absolventy Montessori škol patří mimo jiné: zakladatelé Googlu Sergey Brin a Larry Page, šéfkuchařka Julia Child, herci George Clooney, Anne Hathaway a Dakota Fanning, zakladatel Amazonu Jeff Bezos, autorka slavných deníků Anna Franková,  spisovatel a laureát Nobelovy ceny Gabriel García Márquez, bývalá první dáma Spojených států Jacqueline Kennedy Onassisová, malíř a architekt Friedensreich Hundertwasser, houslista Joshua Bell, zakladatel Wikipedie Jimmy Wales, britští princové William a Harry, hudební producent Sean „P. Diddy“ Combs, pediatr a spisovatel T. Berry Brazelton, Chelsea Clintonová, zpěvačka Beyoncé Knowles nebo guru managementu Peter Drucker  a tisíce dalších

 

Je nutné, aby rodič Montessori metodu znal?

Podrobná znalost metody není nutná, postupně se rodič i dítě naučí, jak s pomůckami pracovat. Je ovšem velmi vhodné pro hladký běh dílniček, aby rodiče respektovali základní pravidla viz níže. Pokud na něco rodič zapomene, není to žádná tragédie a není nutná obava, někdy to prostě "jinak" nejde :-)

 

 

Jak to na dílničkách vypadá?

 

Při dílničkách budou rodiče asistovat dítěti při jeho práci s pomůckami. Bude k dispozici lektor, který může pomoci s předvedením materiálu či zodpovědět otázky.

V tomto věku dítě potřebuje poznat svět okolo sebe hlavně pomocí smyslů, vstřebat do sebe všechny poznatky o něm, aby je mohlo později analyzovat a využít. Pro tuto činnost jsou právě pomůcky vymyšlené Marií Montessori  ideální.

Montessori  metoda (pro věk 0-6 let) dává důraz především na praktický život – dítě se má naučit jednoduché činnosti, které bude v životě často používat, např. zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, krájení nožem, prostírání k obědu, nalévání a přelévání tekutin, přesypávání, atd. Pro tuto činnost je k dispozici dostatek pomůcek, které se děti postupně podle stupně svého vývoje učí používat.

Při práci s Montessori materiálem je procvičována především jemná motorika, a tak je dítě nepřímo připravováno na dovednost psaní. Dále se procvičuje oko v přesnějším určení stejnosti nebo odlišnosti (nepřímá příprava na čtení). Matematické pomůcky dávají dítěti možnost zažívat konkrétní početní úkony a také se seznamovat se základními matematickými pojmy (jednotka, stovka, krychle…)

Důležitou složkou tohoto vzdělávání je i osvojování sociálních dovedností.

 

NOVĚ zařazujeme na začátku dílniček také pohybové a hudební aktivity a  v průběhu dílniček se může dítě také výtvarně vyřádit :-)

 

Co se dítě učí

 • vytvářet s rodiči společná pravidla a dodržovat je
 • samostatně řešit vybrané úkoly
 • spolupracovat na základě zodpovědnosti jedince
 • respektovat svou práci a práci ostatních
 • rozvíjet logické myšlení
 • trpělivosti

.

Základní pravidla Montessori dílničky 

 • Chodíme pomalu.
 • Mluvíme tiše.
 • Vždy jenom jedna pomůcka.
 • S pomůckami pracujeme jemně.
 • Používáme obě ruce.
 • Když chceme pracovat na zemi, použijeme kobereček.
 • Každé dítě má svůj kobereček.
 • Vždy po sobě uklízíme. Pomůcku vrátíme zpět na její místo ve stejném stavu, v jakém byla, když jsme si ji vzali. (Rodiče si tedy pečlivě pamatují, v jakém stavu a na jakém místě pomůcka byla, aby mohli případně dítěti poradit kam ji  vrátit)
 • Jíme a pijeme u stolu.

 

Jak pracovat s dítětem (nejen) na dílničkách

Již před návštěvou prvních dílniček ( a klidně i před každou návštěvou), by rodič měl dítě k návštěvě motivovat a vysvětlit mu, co bude dělat a kam se jde. Je proto důležité, aby i rodič dopředu  alespoň tušil, co ho čeká ( a minimálně si přečetl Základní pravidla viz. výše). Pokud bude rodič ctít základní pravidla, může radit/ pomoci i svému dítěti, aby pravidla respektovalo. Pokud rodič sám nebude vše dodržovat ( samozřejmě nejsme stroje a není se čeho bát pokud na něco zapomenete!) nemůže očekávat, že dítě bude vše samo chápat a bude se samo chovat podle pravidel.  Je naprosto přirozené, že malé děti (od 1 do cca 2 let) jsou živější a neumí se tolik soustředit jako děti starší - mohou tedy mít touhu zkoumat více pomůcek najednou - ale právě od toho je tady rodič, aby nastavil dítěti pravidla a ukázal mu, jak se správně pracuje s pomůckami. Pokud si rodič není jistý, jak se s pomůckou pracuje, lektorka je vždy připravena pomoci a demonstrovat správný postup. Apelujeme na rodiče, aby se snažili postupovat přesně jako lektorka  -  má to své opodstatnění. Pokud dítě začne s pomůckou dělat jiné věci, než ty, které mu byly ukázány, je na rodiči do jaké míry nechá dítě konat podle jeho vůle. Pokud dítě nepracuje s pomůckou správně ( zejména pokud s ní bouchá, atd.) rodič se snaží vlídně ale jasně dát dítěti najevo, že takto se s pomůckou nepracuje.

 

Doporučujeme zájemcům přijít na informativní Montessori schůzku, kde jsou vysvětleny přesně principy metody a mohou být zodpovězeny různé otázky.  V průběhu dílniček není bohužel moc času na podrobnější vysvětlení.  Schůzku je možné si sjednat individuálně nebo vyčkat na vypsané termíny.

Pokud máte zájem o veškeré informace jak pracovat s dětmi doma podle Montessori metody, přihlašte se na kurz MONTESSORI DOMA I. ( praktický život a smyslová výchova + všechny nezbytné informace do úvodu metody)

 

 

První dílničky za sebou  a co dál?

Někdy se stává, že první dílničky nedopadnou podle přestav rodiče. Dítě není zvyklé na prostředí, kolektiv, pomůcky, nebo je nevyspalé, hladové a podobně -  prostě není správně nastaveno na práci s pomůckami a proto běhá, nevydrží u aktivity, může se i vztekat. Je důležité, aby sám rodič analyzoval situaci a zkusil si uvědomit, co je toho příčina. Pokud je dítě hladové, může se najíst u stolečku, pokud je na něho doba dílniček dlouhá, nemusí už dál zůstávat a je možné se v klidu rozloučit a dítě může jít spokojeně domů spát. Je to na vás - rodičích, abyste své dítě poznali a vyhověli mu v jeho potřebách.

Pokud je dítě "od přírody temperamentní" sdělte to lektorce na začátku dílniček a bude se snažit najít pro vás vhodné rady.

Je nutné aby k dítěti rodič přistupoval respekujícím způsobem, protože jinak dítě nebude respektovat rodiče.