Přípravka do školy

Jedno odpoledne věnujeme intenzivní přípravě do školy pro děti, které nechodí k nám do Klubíčka. Podle slov rodičů nejsou děti ze státních (obecních) školek dobře připraveny na start v první třídě a my se snažíme tyto děti řádně připravit. Montessori metoda je ideální pro děti, které se začínají zajímat o číslice a písmenka. My díky standardním Montessori postupům a i našim inovativním pomůckám názorně dětem  vše vysvětlujeme.

Děti rozpoznávají slabiky, hlásky ve slovech, první hlásky slov a dále se učít písmenka a postupně se naučí i celou abecedu. Děti se během roku naučí i číst.

Další součástí přípravky je rozvoj jemné motoriky, která je důležitá pro nácvik spávného psaní. Děti píší do krupice, mouky, modelují písmenka atd. Nechybí samozřejmě další cvičení na uvolňování zápěstí a nácvik správného držení tužky.

Poslední významnou součástí je rozvoj matematických dovedností. Děti za pomoci Montessori pomůcek poznávají kvantitu a číslice. Dokáží pochopit i princip sčítání, odčítání, dělení a násobení. Běžně děti ve věku 5 let dokáží správně pracovat s čísli do 100 i více.

Rozvíjíme logické myšlení, představivost a samostatnost. Děti se učí soustředit na práci a práci dokončit podle vlastního tempa.  

Další dotazy rádi zodpovíme.Přípravka do školy

Záznamy: 1 - 4 ze 10
1 | 2 | 3 >>